Skip to main content

Wij vinden de privacy van onze klanten en bezoekers van campaignsresults.nl belangrijk en behandelen de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd met zorg.

Transparantie

Middels deze privacy statement willen we transparant zijn in de gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Alle persoonsgegevens verwerken op zo’n manier dat dit in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Vordering Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Campaigns&Results houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Campaign&Results zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Campaigns&Results

Kabelbaan 12

3252BL Leiderdorp

info@campaignsresults.nl

071- 5412345

Waarom wij gebruiksgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bewaartermijn

Campaigns&Results bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Surfgedrag & bezoekgegevens

Op campaignsresults.nl en gelieerde websites worden bezoekgegevens bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s, het tijdstip en browsergegevens. Na registratie worden deze gegevens gebruikt voor statistische data analyses. Deze inzichten gebruiken we vervolgens om de website te optimaliseren. Op die manier verhogen we de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Cookies

Wij maken op campaignsresults.nl en gelieerde websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om instellingen en voorkeuren te kunnen onthouden, online reclamecampagnes op geaggregeerd niveau te kunnen analyseren en om het gebruik van de website door gebruikers in kaart te brengen. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten. Hoe leest u hier: toelichting Consumentenbond.

Webanalyse tools

We gebruiken Google Analytics om bezoekgegevens van campaignsresults.nl en gelieerde websites vast te leggen. Ook online reclamecampagnes waarbij de mogelijkheid bestaat om klikgedrag te volgen worden hiermee bijgehouden. Dit om reclamecampagnes te kunnen optimaliseren. De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt door Google opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. In het privacybeleid van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn. Campaigns&Results kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk falen of misbruik van klantgegevens die via software van derden wordt verwerkt en opgeslagen.

Social Media

Op Campaignsresults.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals, maar niet uitsluitend, YouTube en Google+. Deze knoppen worden aangeleverd door de Social Media platformen waarvan wij gebruik maken. Deze knoppen plaatsen cookies in uw browser om surfgedrag te kunnen meten.

Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop de social media netwerken omgaan met de privacy. YouTube en Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen).

Recht op correctie en verwijdering

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijk onjuistheden bevatten, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben verzameld dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met onze product en dienstinfo:

 

Campaigns&Results

Kabelbaan 12

2352BL Leiderdorp

Privacy statement aanpassen

Wij behouden het recht om deze privacy statement aan te passen mochten wij dit nodig achten. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.