Loonschade.com

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval lijdt ook de werkgever schade: de z.g. loonschade. Werkgevers hebben de wettelijke verplichting het loon gedurende een bepaalde periode door te betalen. Dat doorbetaalde loon kan deels (netto) verhaald worden op de aansprakelijke partij. Dat geldt ook voor de kosten van re-integratie. Loonschade.com berekent de schade en helpt werkgevers dit terug te vorderen.

Webdesign

Loonschade.com is een dochteronderneming van Letselschade.com en is gespecialiseerd in het verhalen van loonschade. Voor Loonschade.com ontwikkelden wij de huisstijl en het ontwerp en bouw van de website. Er is gekozen voor duidelijke merkverwantschap en -identiteit om eenheid te creëren met ‘moederbedrijf’ Letselschade.com.

animatie

Wat is loonschade in tekst en beeld door middel van illustraties en een voice-over.

DM-actie

Voor Loonschade.com hebben we een digitale DM-campagne ontwikkeld gericht op werkgevers met als centraal thema ‘Op zoek naar het vergeten geld’. E.e.a. was bedoeld om werkgevers bewust te maken van het feit dat loonschade tot 5 jaar terugvorderbaar is.

C&R verzorgde het complete traject, van screening, de opmaak en invulling van de mailing, inplannen van verzending en follow-up en belscripts.