Loonschade.com

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval lijdt ook de werkgever schade, dat heet loonschade. Werkgevers hebben de wettelijke verplichting om het loon gedurende een bepaalde periode door te betalen. Dat doorbetaalde loon kan deels verhaald worden op de veroorzaker van het ongeval, de aansprakelijke partij. Dat geldt overigens ook voor de kosten van re-integratie. Loonschade.com berekent de schade – vaak gaat het om aanzienlijke bedragen – en helpt werkgevers die schade te verhalen en terug te vorderen.

Onbekende materie

Voor Loonschade.com gaf Campaigns&Results vorm en inhoud aan de propositie en positionering van merk en organisatie. Uitgebreide research tijdens de conceptfase, gevoegd bij de jarenlange ervaring van de experts, leverde o.a. het beeld op dat veel werkgevers onbekend zijn met het begrip loonschade en ook met het recht om die schade te kunnen verhalen (het z.g. regresrecht) op de veroorzaker. Een andere in het oog springende conclusie was dat nog veel meer werkgevers niet weten dat loonschade tot vijf jaar terug verhaalbaar is. Unieke USP’s en voer voor commerciële kapstokken om vorm en inhoud te geven aan het Loonschade.com verhaal.

Zichtbaar merk

Loonschade.com is een dochteronderneming van Letselschade.com (sinds 1990). Expertise, ervaring en persoonlijke betrokkenheid zitten in het DNA van beide organisaties. Die zijn verankerd in alle communicatie uitingen in woord en beeld. Ook daarmee claimt Loonschade.com een onderscheidende positie in de markt en verenigt als van nature zowel het persoonlijk belang van het slachtoffer (de werknemer) met dat van de werkgever. Tevens ontwikkelde C&R o.a. logo, huisstijl, het ontwerp en de bouw van de website.

Online through the line

Voor Loonschade.com is een unieke DM-campagne ontwikkeld gericht op werkgevers met als centraal thema Op zoek naar het vergeten geld. Primair bedoeld om werkgevers bekend en bewust te maken van het feit dat loonschade tot 5 jaar ­terugvorderbaar is. De DM campagne werd online ondersteund met een persoonlijke emailcampagne en een actiematige awareness campagne via LinkedIn en Google Advertising. Tegelijkertijd werd de campagne offline ondersteund met traditionele, fysieke post die in de combinatie dan ineens weer heel vernieuwend is.