Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De OD NZKG heeft als belangrijkste taak het waken over de leefbaarheid en veiligheid van het Noordzeekanaalgebied. Dit gebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Het Noordzeekanaalgebied is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam: dichtbevolkt en bedrijvig, en ook vol met groen en water. Een omgeving vol tegenstellingen en soms ook tegengestelde belangen, van burgers, ondernemers en overheden. Die willen hier wonen, werken, spelen, recreëren, groeien, bouwen en investeren.

Totaalaanpak

Campaigns&Results ontwikkelde een compleet ’through-the-line’-pakket, bestaande uit o.a.: het inmiddels zo karakteristieke beeldmerk, een huisstijl die compleet werd uitgewerkt en doorgevoerd in een echte ‘stijl van het huis’, grafische elementen voor o.a. in- en outdoor signing, het wagenpark, kleding, HR-tools, jaarverslagen en een geheel eigen infographic format inclusief OD NZKG beeldtaal met o.a. unieke ‘branded’ iconen. En natuurlijk thematische uitingen die verwoorden en verbeelden waar de OD NZKG voor staat, wat ze doen en bij welk ‘loket’ je moet zijn voor wat.