Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De OD NZKG heeft als belangrijkste taak het waken over de leefbaarheid en veiligheid van het Noordzeekanaalgebied.

Dit gebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Het Noordzeekanaalgebied is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam: dichtbevolkt en bedrijvig, en ook vol met groen en water. Een omgeving vol tegenstellingen en soms ook tegengestelde belangen, van burgers, ondernemers en overheden. Die willen hier wonen, werken, spelen, recreëren, groeien, bouwen en investeren.

Voor de OD…

Ontwikkelde Campaigns&Results een compleet ’through-the-line’-pakket o.a. bestaande uit: logo, huisstijl, stationary, grafische elementen, indoor outdoor signing, HR-tools, jaarverslagen en een geheel eigen infographic format en beeldtaal met o.a. unieke ‘branded’ iconen.