Samenwerkingsverband ZOUT

Passend onderwijs in Zuidoost-Utrecht 

 

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat aansluit op haar of zijn mogelijkheden en behoeften. Dat is de grondgedachte van passend onderwijs. Het is waar samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (SWV PO ZOUT) zich sterk voor maakt.

In het samenwerkingsverband werken 29 schoolbesturen en 79 scholen aan passend onderwijs voor ruim 17.000 leerlingen in de regio Zuidoost-Utrecht. Samenwerkingsverband ZOUT zet zich in voor inclusiever denken en doen: bij voorkeur gaan leerlingen ongeacht hun ondersteuningsbehoefte naar een reguliere basisschool, liefst dichtbij huis. Als het speciaal (basis)onderwijs beter kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan is dat de beste plek.

Wegwijs

Voor ZOUT ontwikkelde Campaigns&Results o.a. een nieuwe website, brochures, nieuwsbriefformat, informatiemateriaal. Primaire communicatiedoelgroepen zijn de onderwijsinstellingen, de onderwijsmedewerkers en schoolbesturen. Zij zijn voor ouders die voor hun kind op zoek zijn naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs, de voordeur en het eerste aanspreek- en informatiepunt. Best ingewikkelde materie en volop regelgeving waarin het, als je onbekend bent met de materie, een pittige zoektocht is. C&R ontwikkelde in opdracht van ZOUT en ten behoeve van de scholen (oftewel de ouders die op zoek zijn) een interactieve kaart (waar vind ik in mijn regio de beste school), schema’s en infographics die ouders de weg wijzen in het systeem van onderwijs en regelgeving.

SWV Zout - Kaarten functionaliteit
Kaarten functionaliteit
Zoeken op basis van locatie, schoolnaam of soort school
Schoolinformatie

Tijd voor een nieuwe website? Bel of mail!