Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam

Voor de destinatiemarketingorganisatie (DMO) Holland boven Amsterdam is Campaigns&Results verantwoordelijk voor de strategie, creatie en realisatie van alle (destinatie)marketingactiviteiten in en voor de regio Noord-Holland Noord. In 2017 legden wij daarvoor de basis in het strategisch meerjarenplan en regioprofiel. Daaraan ging een gedegen analyse vooraf van o.a. bezoekersdoelgroepen en -profielen (huidig en gewenst), bezoekmotieven en momenten. Strategisch werd (na breed marktonderzoek) gekozen voor 6 geclusterde gebiedsiconen in verbindende themalijnen: Natuur, Water, Kust, Hollandse historie, Tulpen&Bloemen, Agri&Food. Tegelijkertijd werd onderzocht door welke (nationale en internationale) bezoekersdoelgroepen (profielen) Noord-Holland Noord wordt bezocht en met welke bezoekmotieven en vanzelfsprekend in welke periode van het jaar. Op basis van onder meer deze uitgangspunten werden jaarrond on- en offline campagnes ontwikkeld.

Strategie en ontwikkeling

In de eerste drie jaar richtten de campagnes zich primair op het duiden van het gebied en het vermarkten van de toeristische (gebieds)iconen. Hiervoor werd o.a. mass media (35% print, 65% online) ingezet om een zo groot mogelijk publiek – recht in het hart van de boogde doelgroepen – te bereiken. De daarna volgende jaren stonden in het teken van verdieping en werd strategisch gekozen voor special interest media (on en offline), afgestemd op specifieke bezoekersdoelgroepen, -behoeften en activiteiten. Een en ander resulteerde in kwalitatief ‘betere’ bezoekers die langer bleven en vaker terugkwamen voor een kort of langer verblijf aan de gebiedsiconen. Het aantal websitebezoekers aan thematische en actiepagina’s steeg tot ongekende hoogte.

Campagne 2022: pitch gewonnen

Eind 2021 koos HbA, na een pitch onder een viertal bureaus, voor hernieuwing van de samenwerking met C&R voor een nieuwe, z.g. endorsed imago campagne. Het campagneconcept focust op het thematisch en actiematig gericht inzetten van locals, bezoekers, ondernemers en iconen (‘de endorsers’) van het gebied. Zij vertellen en zoomen in op wat HbA uniek, en een (herhaal)bezoek de moeite waard maakt. De campagne bouwt door op het bestaande fundament van imago, gebiedsiconen en thema’s van Holland boven Amsterdam.

2024 DMO Holland boven Amsterdam stopt

Kijkend naar resultaten (fysieke en virtuele bezoekers, spontane en geholpen bekendheid en voorkeur) zijn de campagnes voor HbA heel succesvol geweest. De regio is overtuigend op de kaart gezet, vinden de 17 in HbA participante gemeenten unaniem. Desondanks besloot de DMO HbA eind 2023 de destinatiemarketing opdracht terug te geven. Campaigns&Results zet de activiteiten voort ten behoeve van de Kop van Noord-Holland (Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel), oftewel De Kop, en begeleidt de transitie van ‘oud naar nieuw’. En dat is eigenlijk opnieuw een prachtige opdracht.

Video campagnes

Tulpen boven Amsterdam

Meer weten over de Tulpen boven Amsterdam campagne? Klik hier!

Tulpen boven Amsterdam

Print

Ook een baanbrekende campagne? Bel of mail!